Noardlike Fryske Wâlden

Streekpad Noardlike Fryske Wâlden | rondje noordoost Friesland (2019 – heden)

Etappe 1 | 21 km | Van Burgum naar Gytsjerk
Etappe 2 | 18 km | Van Gytsjerk naar Feanwâlden
Etappe 3 | 10 km | Van Feanwâlden naar Damwâld
Etappe 4 | 11 km | Van Damwâld naar Westergeest
Etappe 5 |